చేయవలసినవి & చేయకూడనివి
చేయవలసినవి
భక్తుల సౌకర్యం కోసం ఏర్పాటు చేయబడిన స్నాన ఘాట్ లను మరియు మరుగుదొడ్లు మాత్రమే వాడండి
మీరు నివాసం ఉన్న దగ్గరలోని ఘాట్ లు మరుగుదొడ్లు వాడగలరు
పోలీస్ వారు సూచించిన దారి లోనే వాహనాలు వెళ్లవలెను
భక్తులు భక్తి శ్రద్దలతో మెలిగి ఇతరులకు ఇబ్బంది కలుగకుండా, సాంప్రదాయ వస్త్రధారణతో జాతర పవిత్రతని కాపాడవలసిందిగా కోరడమైనది
పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచండి
చెత్తని చెత్త డబ్బాలలో మాత్రమే వేయగలరు
చేయకూడనివి
ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు నిషేదించబడినవి, కావున వాటిని వాడరాదు
జంపన్న వాగులో నిర్దేశించిన లోతును మించి వెళ్ళరాదు
దర్శనం క్యూ లైన్లో తోసుకొనరాదు
గద్దె పరిసరాలలో ఎటువంటి అసాంఘీక కార్యక్రమాలకు పాల్పడరాదు
నిషేదించిన/అనుమతి లేని మార్గములలో వెళ్ళరాదు
ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించే చర్యలు చేయరాదు
ఆధారితం -