మంచిర్యాల, రామగుండం, ఆదిలాబాద్, మహారాష్ట్ర వైపు నుండి
ఈ మార్గం ద్వారా కాళేశ్వరం నుండి మేడారం దూరం సుమారు 85 కిలోమీటర్లు స్వంత వాహనం ద్వారా మంచిర్యాల, రామగుండం, ఆదిలాబాద్, మహారాష్ట్ర వైపు నుండి కాళేశ్వరం మీదుగా రావలెను, క్రింది విషయాలను గమనించవలెను

a) రద్దీ కారణంగా చాలా చోట్ల దారి మార్పులు ఉండును, దయచేసి ఏర్పాటు చేయబడిన సూచికలు మరియు పోలీస్ సిబ్బంది సహకారం పొందగలరు

b) కాళేశ్వరం నుండి మహాదేవపూర్, కాటారం, చింతకాని, చింతకాని X రోడ్డు, యామన్పల్లి, కాల్వపల్లి, కొత్తూరు మీదుగా మేడారం చేరుకొనవచ్చు.

c) రద్దీని బట్టి కల్వపల్లి నుండి ఊరట్టం వరకు కాళీ ని బట్టి, అందుబాటులో ఉన్న పార్కింగ్ వరకు వాహనాలు అనుమతించబడుతాయి

d) పార్కింగ్ దొరికిన ప్రదేశంలో మీ వాహనాన్ని నిలిపి అక్కడినుండి అందుబాటులో ఉన్న బస్సు లేదా వాహనాల ద్వారా జాతర ప్రదేశం చేరుకోవచ్చు

e) దయచేసి మీరు వాహనం నిలిపిన పార్కింగ్ ప్రదేశం పేరు, నిలిపిన ప్రదేశాన్ని గుర్తుంచుకొని లేదా రాసుకొని ఉంచుకొనగలరు. మొత్తం 30 పైన పార్కింగ్ ప్రదేశములు ఉన్నవి కావున, తిరిగి వచ్చునప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా మీ వాహనం కనుగొనడం వీలవుతుంది.

f) ఈ మార్గంలో వచ్చే పార్కింగ్ ప్రదేశాల కోసం "పార్కింగ్" శీర్షిక చూడగలరు

ఆధారితం -