ఛత్తీస్ గడ్ వైపు నుండి
ఈ మార్గం ద్వారా మెతుకుగూడెం నుండి మేడారం దూరం సుమారు 54 కిలోమీటర్లు స్వంత వాహనం ద్వారా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం నుండి మోతుగూడెం నుండి ముల్లకట్ట బ్రిడ్జి వైపు మీదుగా వచ్చువారు క్రింది విషయాలను గమనించవలెను

a) రద్దీ కారణంగా చాలా చోట్ల దారి మార్పులు ఉండును, దయచేసి ఏర్పాటు చేయబడిన సూచికలు మరియు పోలీస్ సిబ్బంది సహకారం పొందగలరు

b) ముల్లకట్ట బ్రిడ్జి వైపు నుండి జాతీయ రహదారి 163 ద్వారా ఏటూరు నాగారం నుండి నేరుగా చిన్న బోయినపల్లి వద్ద కుడివైపు కి తీసుకోవాలి. కొండై, మల్యాల, దొడ్ల మీదుగా ఊరట్టం చేరుకుంటారు.

c) రద్దీని బట్టి మల్యాల నుండి ఊరట్టం వరకు కాళీ ని బట్టి, అందుబాటులో ఉన్న పార్కింగ్ వరకు వాహనాలు అనుమతించబడుతాయి

d) పార్కింగ్ దొరికిన ప్రదేశంలో మీ వాహనాన్ని నిలిపి అక్కడినుండి అందుబాటులో ఉన్న బస్సు లేదా వాహనాల ద్వారా జాతర ప్రదేశం చేరుకోవచ్చు

e) దయచేసి మీరు వాహనం నిలిపిన పార్కింగ్ ప్రదేశం పేరు, నిలిపిన ప్రదేశాన్ని గుర్తుంచుకొని లేదా రాసుకొని ఉంచుకొనగలరు. మొత్తం 30 పైన పార్కింగ్ ప్రదేశములు ఉన్నవి కావున, తిరిగి వచ్చునప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా మీ వాహనం కనుగొనడం వీలవుతుంది.

f) మేడారంనకు వచ్చు మరియు తిరిగి వేళ్ళు దారులు వేరని గమనించ గలరు. వివరాలకు "మేడారం నుండి వెళ్ళుట" శీర్షిక చూడగలరు

g) ఈ మార్గంలో వచ్చే పార్కింగ్ ప్రదేశాల కోసం "పార్కింగ్" శీర్షిక చూడగలరు

ఆధారితం -